Päivitetty .

Kermajärven Viehekalastusalue

Kermajärven Viehekalastusalue

Kermajärven kalastusalueen viehelupa-alueen pinta-ala n.8500 ha.

Viehekalastuslupa jossa vaparajoitus, 8 vapaa saa olla pyynnissä samanaikaisesti.
Kermajärvellä on rasvaeväleikatun järvilohen ja -taimenen alamitta 60 cm. Kuhan alamitta 45 cm,
nieriän 60 cm ja harjuksen 35 cm. Venekohtaisena kiintiönä 2 lohikalaa/vrk. Rasvaevälliset
järvilohet ja järvitaimenet vapautettava, jotta mahdolliset luonnonkudusta syntyneet kalat pääsisivät
lisääntymään luonnossa.

Vuosilupa 80 € (kalenterivuosi)
Kuukausilupa 50 € (ostopäivästä 30vrk)
Viikkolupa 30 € (ostopäivästä 7 vrk)
1 vrk:n lupa 10 € (voimassa 1 vrk)

Luvat K-Market Karvio tai Kermajärven kalastusalueen tilille: FI83 5048 0240 0239 48.
Kuitista tulee ilmetä luvan voimassaoloaika ja kellonaika, jos se on jokin muu kuin maksupäivästä
lukien, sekä luvanhaltijan nimi, osoite ja sähköpostiosoite. Jos ei ole sähköpostiosoitetta niin tilalle
luvanhaltijan puhelinnumero.