Päivitetty .

Kalastus

Suurten reittivesien, Suvasveden ja Kermajärven, välissä kuohuva Karvionkosken vapakalastusalue sijaitsee Varkaus-Joensuu-tien varressa. Matkaa Varkauteen on 50 km ja Joensuuhun 70 km. Alueelle voi tulla myös veneellä vesireittejä pitkin. Suurin osa kalastusalueesta on tasaista virta-aluetta, mutta myös kosken kuohuja voi ihailla Karvion kanavan kupeessa. Karvionkosken läheisyydessä sijaitsevat myös Valamon ja Lintulan luostarit, jonne kulttuurista kiinnostunut kalastaja voi tehdä vaikkapa patikkamatkan merkittyä Luostaripolkua pitkin.

Karvionkosken kalastus ja saaliit perustuvat pienpoikasistutuksiin ja luonnonlisääntymiseen. Perhokalastajien suosiman Karvion tavoitelluin saaliskala on taimen. Venekalastusalueella kosken ylä- tai alapuolella uistimeen voi tarttua myöskin kuha, hauki tai ahven.

Luvat Karvion Neste 017 563 569 tai eraluvat.fi

020 69 2424

Istutettua kirjolohta kauniissa luonnon lammissa

Kalastusluvat Ronttopuiston Saurus-kahviosta tai Ossi Piironen 0400 377 701

017 563 188

Kermajärven kalastusalueen viehelupa-alueen pinta-ala n.8500 ha.

Viehekalastuslupa jossa vaparajoitus, 8 vapaa saa olla pyynnissä samanaikaisesti.
Kermajärvellä on rasvaeväleikatun järvilohen ja -taimenen alamitta 60 cm. Kuhan alamitta 45 cm,
nieriän 60 cm ja harjuksen 35 cm. Venekohtaisena kiintiönä 2 lohikalaa/vrk. Rasvaevälliset
järvilohet ja järvitaimenet vapautettava, jotta mahdolliset luonnonkudusta syntyneet kalat pääsisivät
lisääntymään luonnossa.

Vuosilupa 80 € (kalenterivuosi)
Kuukausilupa 50 € (ostopäivästä 30vrk)
Viikkolupa 30 € (ostopäivästä 7 vrk)
1 vrk:n lupa 10 € (voimassa 1 vrk)

Luvat K-Market Karvio tai Kermajärven kalastusalueen tilille: FI83 5048 0240 0239 48.
Kuitista tulee ilmetä luvan voimassaoloaika ja kellonaika, jos se on jokin muu kuin maksupäivästä
lukien, sekä luvanhaltijan nimi, osoite ja sähköpostiosoite. Jos ei ole sähköpostiosoitetta niin tilalle
luvanhaltijan puhelinnumero.